įsmirsti

įsmirsti
įsmìrsti intr. 1. Rtr, NdŽ prisigerti, prisitraukti smarvės: Įsmirsta rankos nu varlių lupimo bevėžaujant Šts. Nuo ko čia triobo[je] taip įsmirdo? Rs. | prk.: Nečystatoj būdamys įsmirdę, į visas šalis žvalgos P. 2. prk. labai nusibosti, įkyrėti: Įsmìrdo jau man tas darbas Š. \ smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; prismirsti; susmirsti; užsmirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išmiršti — išmir̃šti 1. tr., intr. užmiršti: Aš ir visai išmiršau, kad šiandien nenusiprausiau Žž. Nuėjau miestelin ir išmiršau parnešt druskos Vrnv. Visas giesmeles išmiršaũ Lz. 2. refl. išnykti iš atminties: Jau daug metų praėjo, išsimir̃šo visos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsmirsti — įsmi̇̀rsti vksm. Įsmi̇̀rsta rañkos nuo česnãko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmiršti — apmir̃šti 1. tr., intr. truputį, iš dalies išleisti iš atminties, ne viską prisiminti: Miršte apmiršaũ dainas J. Tik jau apmirš apmirš vaikas, kad močios nėr, ir vėl kad duos rėkt Ds. Aš net žmones apmiršaũ nog darbų Prn. Aš daug pasakų mokėjau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmirsti — apsmìrsti intr. 1. gendant pasmirsti: Mun duodavo arbatą su taukais apsmìrdusiais Žg. 2. prisigerti smarvės: Ta moteris toki apsmìrdus (apsileidusi, nešvari), kai koki škarmalė Jnš. | prk.: [Paleistuviai] bjaurybėj apsmirdę guli Gmž. ◊ šuniù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsmirsti — atsmìrsti intr. prk. atsibosti, įkyrėti: Atsmirs tam bernui to merga LTR(Slk). smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmirsti — išsmìrsti intr. baigti smirdėti: Užkursu, brantas dienos laike teišsmir̃stie Lkv. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miršti — mir̃šti, ta, o 1. tr., intr. R, K, Pls, Vlk, Ign neišlaikyti atmintyje, neprisiminti: Miršaũ miršaũ ir užmiršaũ visai, ką jis sakė J. Negreit, negreit anykštiečiai ir anykštėnai pradėjo miršti Liudiškių Kairių šeimą A.Vien. Ir pamažėle,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numiršti — numir̃šti 1. tr. Šv, Str išleisti iš atminties, užmiršti: Tu numiršaĩ mane, nemyli, nebšnekies J. Čia to pirkau, čia to, ir numiršta siūlų paprašyt Ds. Numiršaũ visas pasakas, kaip pasenau Kal. 2. tr. pamažu išleisti iš atminties, kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmirsti — nusmìrsti intr. 1. prisigerti smarvės, pasmirsti: Gerai, kad neužmetei [ant krosnies] taukų – būtų nusmìrdus gryčia Pc. 2. prk. įkyrėti, nusibosti: I tie rūbai nusmìrdo Str. Jam nusmìrdo pati sirgdama J. smirsti; apsmirsti; atsmirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamiršti — pamir̃šti 1. tr., intr. R, K išleisti iš atminties, užmiršti: Ale, beje, pamiršau pasakyti: malonu žentas, ale gaila varškės J. Aš metams jau seniai skaičių pamiršau V.Krėv. Iš gerų dienų ir dienas pamiršo J.Jabl. Nė aguonos grūdo nepamiršau LTR …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”